Nowy koszyk 0 PLN

Reklamacje i zwroty
Data publikacji:

Reklamacje:

  1. Firma Kupczyk Spółka Jawna jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres e-mail:sklep@kupczyk.pl lub listem na adres Kupczyk Spółka Jawna ul. Grabska 25, 30-550 Niepołomice. Firma Kupczyk Spółka Jawna zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

·         Aby złożyć reklamację należy podać:

¨      imię, nazwisko, adres, adres e-mail numer telefonu Kupującego,

¨      datę zawarcia Umowy sprzedaży,

¨      przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

¨      wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

·         Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

·         Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej lub udzielana jest telefonicznie.

  1. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.