Nowy koszyk 0 PLN

Regulamin sklepu
Data publikacji:

Regulamin Sklepu Internetowego sklep.kupczyk.pl

 

§ 1 Definicje:

 1. Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Sprzedawca – podmiot prowadzący sprzedaż w sklepie internetowym pod adresem sklep.kupczyk.pl
 3. Kodeks Cywilny – Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego sklep.kupczyk.pl
 5. Sklep Internetowy (Sklep)- serwis internetowy usługodawcy dostępny pod adresem sklep.kupczyk.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
 6. Towar – produkt prezentowany w Sklepie internetowym
 7. Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Kupczyk Spółka Jawna a Klientem, zawierana za pośrednictwem internetowego Sklepu Internetowego
 8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - Ustawa z dn. 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176) – informujemy, że niniejsza ustawa została uchylona 25.12.2014 r.
 9. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dn. 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827)
 10. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883)
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dn. 18 lipca 2002r. ( Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204)
 12. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
 13. Dane kontaktowe – adres siedziby firmy:

  Kupczyk Spółka Jawna Oddział Niepołomice
  ul. Grabska 25
  32-005 Niepołomice
  tel. do Obsługi Sklepu: 665-315-615

§ 2 Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem sklep.kupczyk.pl
 2. Sklep internetowy działający pod adresem sklep.kupczyk.pl prowadzony jest przez Firmę Kupczyk Spółka Jawna, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kupczyk Spółka Jawna zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dane rejestrowe firmy i adres siedziby sklepu:
   

Dane siedziby sklepu:
Kupczyk Spółka Jawna Oddział Niepołomice
ul. Grabska 25, 32-005 Niepołomice
adres e-mail: sklep@kupczyk.pl

Dane rejestrowe:
Kupczyk Spółka Jawna
ul. Janowa Wola 6, 30-550 Kraków
REGON: 003900098
NIP: 679-002-59-01

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
  2. warunki i zasady składania zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego;
  3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem §7  Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
   

§ 3 Zawarcie umowy sprzedaży:

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy dokonać wyboru Towaru z oferty Sklepu sklep.kupczyk.pl, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
 3. Następnie Klient wybiera formę płatności, podaje dane do wysyłki oraz opcjonalnie dane do wystawienia faktury,
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu ostatecznego wyświetlenia danych dotyczących złożenia zamówienia i naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych do realizacji Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:
  • przedmiotu Zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamówionych produktów lub usług,
  • adresu do dostawy oraz adresu do umieszczenia na fakturze,
  • przewidywanego terminu wysyłki (sklep prowadzi również sprzedaż stacjonarną, zatem może zdarzyć się, że towar pomimo iż widnieje jako dostępny, został sprzedany w sklepie stacjonarnym [dostępność towaru jest aktualizowana ręcznie], o tym fakcie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany, a Obsługa Sklepu Internetowego dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej zrealizować zamówienie Klienta),
  • wybranego sposobu Dostawy i jego kosztu oraz dodatkowych kosztów, jeśli występują,
  • wybranej formy płatności,
  • Uwag – dopisanych indywidualnie przez Kupującego.
 6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zakupu w eSklepie”,
 7. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji.
 8. Złożenie i potwierdzenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Kupczyk Spółka Jawna umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu i stanowi jednocześnie akceptację treści Regulaminu.
 9. Umowę traktuje się jako zawartą z momentem zatwierdzenia złożenia zamówienia.
 10. Umowa zawierana jest w języku polskim, a jej treść jest zgodna z niniejszym Regulaminem.

§ 4 Dostawa:

 1. Dostawa Towarów odbywa się na terenie całej Polski i kierowana jest pod adres wskazany przez Klienta.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłką kurierską.
 3. Możliwy jest osobisty odbiór Towaru po wcześniejszym umówieniu się z Obsługą Sklepu Internetowego (w celu umówienia się na osobisty odbiór zamówionego towaru należy poinformować o tym fakcie Obsługę Sklepu Internetowego poprzez adres e-mail: sklep@kupczyk.pl lub pod numerem 665-315-615) oraz wybraniu opcji odbiór osobisty.
 4. Koszty dostawy dostępne są w zakładce: Wysyłka i są podawane w trakcie składania Zamówienia.
 5. Termin realizacji dostawy wynosi od 24h do 30 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia przez Klienta Zamówienia.
 6. Czasu realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą lub przelewem online liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem na konto liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§ 5 Ceny i metody płatności:

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT
 2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:
  1. przelewem na nr konta BNP PARIBAS 51 1750 1048 0000 0000 0108 0814
  2. za pośrednictwem internetowej platformy płatniczej Blue Media (podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.)
   Dostępne formy płatności:
   - Visa
   - Visa Electron
   - Mastercard
   - MasterCard Electronic
   - Maestro
  3. gotówką w siedzibie Sklepu ul. Grabska 25, 32-005 Niepołomice, po wcześniejszym ustaleniu miejsca odbioru towaru ze Sprzedawcą
  4. za pobraniem (gotówką przekazaną Kurierowi)

§ 6 Zwrot środków:

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy:

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie należy przesłać listem na adres: Kupczyk ul. Grabska 25 32-005 Niepołomice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kupczyk.pl
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Prawo do odstąpienia od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  - obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części
  - polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  - dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi środki wpłacone za zakupiony Towar. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towaru od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Grabska 25, 32-005 Niepołomice ustalając adres wcześniej ze Sprzedawcą.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  - Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  - o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  -  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  -  w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  -  w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  -  w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  -  w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  -  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  -  w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  -  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  - o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  - zawartej w drodze aukcji publicznej;
  - o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców:

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
 2. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 6. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klienta stosownego oświadczenia.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem nie będącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 9 Reklamacje dotyczące towaru:

 1. Firma Kupczyk Spółka Jawna jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, należy kierować na adres: sklep@kupczyk.pl. Firma Kupczyk Spółka Jawna zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni w prawidłowej postaci, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej lub zostanie udzielona telefonicznie.
  • Adres korespondencyjny do składania reklamacji: Kupczyk Spółka Jawna ul. Grabska 25, 32-005 Niepołomice.
 4. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

§ 10 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:

 1. Firma Kupczyk Spółka Jawna podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Kupczyk Spółka Jawna o wszystkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Kupczyk Spółka Jawna ul. Grabska 25 32-005 Niepołomice lub mailowo na adres: sklep@kupczyk.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer kontaktowy, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Sklepu.
 5. Firma Kupczyk Spółka Jawna zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to było niemożliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 11 Postanowienia końcowe:

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy firmą Kupczyk Spółka Jawna a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy firmą Kupczyk Spółka Jawna a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Kupczyk Spółka Jawna.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.